POGOJI UPORABE

Družba Villum9 d.o.o., Železna cesta 10b, 1000 Ljubljana, je lastnik spletne strani in domene www.villum9.si.

Spletna stran je vzpostavljena z namenom obveščanja širše javnosti o podjetju ter njegovih storitvah. Prosimo vas, da kot obiskovalec spletne strani, upoštevate spodaj naštete pogoje. Z ogledom tega spletnega mesta potrjujete, da se s pogoji strinjate in jih v celoti sprejemate.

Odgovornost za vsebino

Vsebine, objavljene na tej spletni strani, so informativne narave. Lastnik spletne strani bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov in si hkrati pridržuje pravico, da spreminja vsebino spletne strani in/ali preneha z njenim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila in tako ne prevzema nobenih odgovornosti za osveževanje podatkov in informacij na spletni strani.

Villum9 d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne vsebinske nepravilnosti objavljenih podatkov in informacij, do katerih je lahko prišlo zaradi sprememb zakonodaje, sodne prakse, stališč državnih organov ali drugih nepredvidljivih vzrokov ter očitnih napak pri vnosu podatkov na spletno stran. Lastnik spletne stran ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali nemožnosti uporabe spletne strani ter podatkov in informacij v zvezi s tem.

Villum9 d.o.o. prav tako ne odgovarja za obliko, vsebino in pravilnost podatkov, pridobljenih prek hipertekstnih povezav, ki se na tej spletni strani lahko pojavijo, vendar niso v njegovem upravljanju.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Villum9 d.o.o. imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. Vir promocijskih fotografij na spletni strani je Adobe Stock. Pisava, uporabljena na spletni strani je iz knjižnice Google Fonts.  

Brez pisnega dovoljenja Villum9 d.o.o. je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Varovanje zasebnosti

Varovanje zasebnosti podrobneje ureja Politika zasebnosti Villum9 d.o.o., ki je sestavni del teh pogojev uporabe spletne strani. O piškotkih, ki se uporabljajo na spletni strani si lahko preberete v zavihku »Piškotki«.