O USTANOVITELJICI

Po cum laude opravljeni diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani, sem kariero začela kot pripravnica na Okrajnem sodišču v Piranu ter nadalje v odvetniških pisarnah v Ljubljani. Uspešno sem opravila pravniški državni izpit ter se odločila poklicno pot nadaljevati z delom v gospodarstvu, kot pravnica v HIT d.d. Nova Gorica, kjer sem pridobila veliko izkušenj na gospodarsko-pravnem in korporacijskem področju. Ko se mi je nato ponudila priložnost, da se preizkusim v funkciji nosilke skladnosti poslovanja v finančnem sektorju, na Prvi osebni zavarovalnici, d.d. v Ljubljani, sem izziv z veseljem sprejela in se navdušila nad vidikom uporabe prava, ki ga prej nisem poznala in temelji na obvladovanju pravnih tveganj pri poslovanju. Pridobljeno znanje in izkušnje sem se odločila preizkusiti v okviru lastnega podjetja.

Na tej točki mojega osebnega in pravnega razvoja bi moj moto lahko povzel rek, da je „preventiva boljša od kurative“. Proaktivno in predhodno delovanje z vidika urejanja pogodbenih razmerij, vpeljave ustreznih procesov, upoštevanja notranjih in zunanjih pravil ter standardov in dobrih praks pri poslovanju ne le omejuje tveganje, ki se mu izpostavlja družba na trgu, tako z vidika zahtevkov strank/partnerjev kot regulatornih ukrepov, temveč na dolgi rok krepi ugled družbe in vzpostavlja prednost pred konkurenti.

 

Pri zagotavljanju te ravni predvidljivosti poslovanja pa ni vse enostransko. Da vam lahko svetujem, mi morate zaupati in omogočiti, da se seznanim z vašimi podlagami delovanja, projekti, procesi, produkti, saj vam le na tak način lahko ponudim ustrezne rešitve. Menim, da sta odkritost in zaupanje temelja dobrih poslovnih odnosov. Veselim se, da jih bomo lahko gradili skupaj.

Drugi o nas

Potrebujete pravno pomoč ali nasvet?